1. Управител и собственик на Фирмата е Янчо  Арнаудов.

От 1993 до 1997г. придобива образователно квалификационна степен Бакалавър, със специалност инж. по ”Пожарна безопасност” във факултет “Противопожарна охрана” на ВИПОНД-МВР – гр. София.
От 1998 до 2000г. придобива образователно квалификационна степен Магистър, със специалност инж. по ”Пожарна безопасност” във факултет “Противопожарна охрана” на ВИПОНД-МВР – гр. София.
От 2010г. – 2012г. придобива образователно квалификационна степен Магистър,
Със специалност инженер по „Топлотехника”, в УХТ-Пловдив.
От 1997 до 2018 г. работи в Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението Пловдив – МВР, като преминава последователно през  различни длъжности, като последните години е Началник група “Държавен противопожарен контрол” в сектор “Превантивна и Контролна Дейност при РДПБЗН-Пловдив”

2. Фирмата е създадена през 2019 г. с основната дейност изготвяне на инвестиционни проекти по части свързани с пожарната безопасност, и противопожарно обезопасяване на обекти.

3. Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с Рег.№ 29300 за проектантска правоспособност.

3.Фирмата Притежава Разрешение с № 1045/05.02.2020 г. от ГДПБЗН-МВР за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обекти на територията на цялата страна, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗМВР.